450 câu hỏi 01-10


Câu 1


Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 2


Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 3


“Vạch kẻ đường ” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 4


Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 5


Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 6


Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 7


Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 8


Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 9


Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào ?

Câu 10


Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng ?

Số câu:(từ) 1 (đến) 10 >> 11-20 >> 21-30 >> 31-40 >> 41-50 >> 51-60 >> 61-70 >>

71-80 >> 81-90 >> 91-100 >> 101-110 >> 111-120 >> 121-130 >> 131-140 >>

141-150 >> 151-160 >> 161-170 >> 171-180 >> 181-190 >> 191-200 >> 201-210 >>

211-220 >> 221-230 >> 231-240 >> 241-250 >> 251-260 >> 2261-270 >> 271-280 >>

281-290 >> 291-300 >> 301-310 >> 311-320 >>321-330 >> 331-340 >> 341-350 >>

351-360 >> 361-370 >> 371-380 >> 381-390 >> 391-400 >> 401-410 >> 411-420 >>

421-430 >> 431-440 >> 441-450

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *