450 câu hỏi 31-40


Câu 31


Những hành vi nào sau đây bị cấm ?

Câu 32


Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?

Câu 33


Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?

Câu 34


Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu 35


Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không ?

Câu 36


Khi sảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào ghi dưới đây bị nghiêm cấm ?

Câu 37


Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?

Câu 38


Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao Thông đường bộ ?

Câu 39


Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây ?

Câu 40


Ở những nơi nào không được quay đầu xe ?

Số câu:(từ) 1 (đến) 10 >> 11-20 >> 21-30 >> 31-40 >> 41-50 >> 51-60 >> 61-70 >>

71-80 >> 81-90 >> 91-100 >> 101-110 >> 111-120 >> 121-130 >> 131-140 >>

141-150 >> 151-160 >> 161-170 >> 171-180 >> 181-190 >> 191-200 >> 201-210 >>

211-220 >> 221-230 >> 231-240 >> 241-250 >> 251-260 >> 2261-270 >> 271-280 >>

281-290 >> 291-300 >> 301-310 >> 311-320 >>321-330 >> 331-340 >> 341-350 >>

351-360 >> 361-370 >> 371-380 >> 381-390 >> 391-400 >> 401-410 >> 411-420 >>

421-430 >> 431-440 >> 441-450

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *