450 câu hỏi 41-50


Câu 41


Ở những nơi nào không được lùi xe ?

Câu 42


Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không ?

Câu 43


Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép ?

Câu 44


Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được phép ?

Câu 45


Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, có được phép sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không ?

Câu 46


Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, tham gia giao thông không được thực hiện những hành vi nào dưới đây ?

Câu 47


Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, khi tham gia giao thông không có được mang, vác vật cồng kềnh hay không ?

Câu 48


Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép ?

Câu 49


Việc họp chợ, tụ tập đông người trái phép, thả rông súc vật trên đường bộ có được phép hay không ?

Câu 50


Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai ?

Số câu:(từ) 1 (đến) 10 >> 11-20 >> 21-30 >> 31-40 >> 41-50 >> 51-60 >> 61-70 >>

71-80 >> 81-90 >> 91-100 >> 101-110 >> 111-120 >> 121-130 >> 131-140 >>

141-150 >> 151-160 >> 161-170 >> 171-180 >> 181-190 >> 191-200 >> 201-210 >>

211-220 >> 221-230 >> 231-240 >> 241-250 >> 251-260 >> 2261-270 >> 271-280 >>

281-290 >> 291-300 >> 301-310 >> 311-320 >>321-330 >> 331-340 >> 341-350 >>

351-360 >> 361-370 >> 371-380 >> 381-390 >> 391-400 >> 401-410 >> 411-420 >>

421-430 >> 431-440 >> 441-450

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *